Vítejte v MC KidzTown!

Centrum bylo založeno v roce 2012, původně jako dětský klub, se záměrem poskytnout zpestření všedních dnů pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti. Pokud hledáte místo pro Vás a vaše děti a jste z Kolína, nebo blízkého okolí, sledujete naše pozvání zde, nebo na FB. Dnes fungujeme jako MC s činností zaměřenou na širokou veřejnost, naše akce zaujmou nejen maminky (nebo tatínky) na rodičovské dovolené.

Co získám?

  • Dětský kolektiv – děti navštěvující klub se setkávají s vrstevníky, zatímco rodič je stále na blízku. Děti se pak lépe adaptují i do jiných kolektivů.
  • Navazování nových přátelství – v čase rodičovské dovolené je snadné zapadnout do stereotypu a sociální izolace. Tomu  přece můžeme předejít 🙂 .
  • Nové dovednosti – setkání jsou nezřídka zaměřené i na tvořivé aktivity. Říká se, že každý den se člověk má naučit něco nového! Kromě nezvyklých výtvarných technik si děti mohou vyzkoušet společné stolování, nebo využít vzdělávací hry a hračky z naší půjčovny.
  • Zkušenosti s výchovou – sdílením zkušeností s ostatními rodiči nebo tematickými semináři je možnost rozšířit své obzory a najít novou inspiraci.

Během koronavirové krize máme jako všechna ostatní zařízení tohoto typu zavřeno, ale nechceme děti ošidit o program. A co si budeme povídat, je nám smutno.

Proto jsme se rozhodli natáčet krátká videa, kde tvoříme, zpíváme, stopujeme zvířátka a občas se naučíme i nějaké to moudro. Všechny videa najdete zde:

https://www.youtube.com/channel/UC21VvS0eymYSYQKOTXmrnSQ?view_as=subscriber

Naše speciality 🙂

Klubík „Hrátky s Oskárkem“ nabízí činnosti, kde si najdou prostor především maminky s batolátky, stejně jako s předškoláky. Básničky, tvoření, společné hry, kterými děti provází maňáskový ptáček Oskar, pomáhají rozvíjet řeč, jemnou motoriku, jsou plné pohybu a děti se přirozeně učí být v kolektivu vrstevníků. Setkání probíhají od září 2017 každou středu a čtvrtek vždy od 10:00 – 12:00. Dobrovolný příspěvek činí 50 kč. 

Stále hledáme možnosti, jak být spolu i častěji, proto pořádáme také příležitostné akce. Slavíme svátky jako např. Velikonoční hledání vajíček v přírodě, Pohádkový den, Karneval, Uspávání broučků U Stapu v Borkách, Díkuvzdání, Mikulášské setkání, Vánoce.

V poslední době roste zájem o program Etické dílny, který je určen dětem školního věku. V dětech formou zážitkové pedagogiky upevňujeme důležité hodnoty, jako například kamarádství, rodinné vztahy nebo orientaci ve virtuálním světě. Klub funguje jako volnočasová záležitost, takže určitě v odpoledních hodinách. Pro více informací kontaktujte lektoru Idu: ida.pencova@gmail.com.

V neděli se u nás schází většinou věřící rodiče a děti nejen k vyprávění biblických příběhů, také podporujeme čtení z oblíbených knih (více v záložce Neděle s knihou). Zajímavé jsou i Misijní neděle, které jsou obdobou multikulturního vyučování pro děti. Progam probíhá součastně pro školáky i předškoláčky a je otevřen všem dětem.

Programy zajišťují z velké části dobrovolníci s pedagogickým vzděláním z Apoštolské církve, sbor Kolín. Tato církev nám také poskytuje prostory pro scházení a významně se podílí na financování provozu klubu.

Děkujeme Městu Kolín za finanční příspěvek na nákup vzdělávacích pomůcek.

Za tým pracovníků se na Vás těší Bc. M. Smetanová

Kontakt:saseku@seznam.cz
MC KidzTownV Zídkách 402, Kolín 28002

Welcome to KidzTown!

The KidzTown Mothers’ Center was founded in 2012 as a children’s club aimed at providing mothers with small children an opportunity for fellowship with other moms while their children engage in fun activities that promote growth and development. If you are looking for a such a place for yourself and your children and you are from Kolín or in the nearby area, you can follow our activities here in the “About us” section. We would like to get to know you!

What can I expect?

  • Children’s group – Children who attend the club regularly get to meet and play with other children their age with their mothers close by. These children can then adapt better and more quickly to other group settings.
  • New friendships During maternity leave, it is quite easy for the parent to become socially isolated. The opportunities and environment provided by this moms’ group can help prevent and/or overcome this feeling of isolation.
  • New skills – Some of our meetings are focused primarily on creative activities. It’s said that every day a person should learn something new! Besides learning new creative techniques, the children also learn how to sit together at a table, play learning games and use toys from our toy library.
  • Encouragement for child-raising – Through the sharing of experiences with other parents or through seminars on child-rearing themes, you can expand your knowledge and find new inspiration for this stage in child-raising.
  • Environmental education – Our center is recognized in the network MRKVIČKA, which provides preschools with tools for environmental education. It is our goal and desire to lead children to a closer relationship with the world around them through fun forms of learning that are age-appropriate.

Our specialties

Our club “Chats with Oskar” offers activities for moms with infants and preschoolers. Poems, crafts, games which are led by Oskar, the puppet, all help to develop children’s speech and fine motor skills and are full of movement. Children naturally learn how to behave in a group of their peers. These meetings take place every Wednesday and Thursday  from 10:00-12:00. The entrance fee is 50 Kč.

For school-aged children, we offer Ethical workshops, which, through fun teaching methods, present and strengthen important values, such as friendship, family relationships or orientation in the virtual world.

On Sunday we offer a service for families. Children not only hear Bible stories but also stories from some of our favorite books (for more information about this, see the section “Sunday with a Book”). Once a month we also offer a special missions program, which includes multicultural education for kids.

We are always looking for ways to be together; therefore, throughout the year we sponsor special events, such as the celebration of holidays, carnivals, pumpkin day, the making of gifts and decorations and sometimes even special theatrical presentations that we rehearse with the children. In the past we have also invited professional photographers to the club for families to have family photos taken.

The programs are put together by volunteers from the Apostolic Church (AC) in Kolín who have educational training. The AC provides the space for these meetings and also contributes to the financial needs of the club. We are currently in the process of being registered in the nation-wide Network for Families.

We look forward to your visit!

On behalf of the MC team, Bc. M. Smetanová