Středa a Čtvrtek s Oskárkem

Ahoj, jsme tady s krátkou zprávou z posledních klubíků. Snažili jsme se velmi stručně s dětmi povídat o tom, jak doma pracuje maminka. Děti se dozvěděly, že i když mají malé ručky, můžou pomáhat třeba v kuchyni. Například, když doma připravujeme jídlo, taky jsme vyrobili papírovou pizzu a koláč. Většina dětí si odnesla i vastnoručně vyrobené prostírání. Od října budeme taky více zpívat! Hurá!!! Písničky pro nás skládá a na ukulele hraje Maruška. Děkujeme!

Účast na klubících byla vždy hojná, za což vám moc děkujeme, na druhé straně tento počet s sebou nese i drobná pravidla. Protože máme mezi námi spoustu nových tváří, pokusím se je sepsat pro větší přehled.

Abychom si pobyt v KidzTownu opravdu užili všichni, je třeba vědět, že začínáme společně (nejlépe v 10.00). Moc nám pomůže, když budete přítomni tělem i duchem, podpoříte děti v úvodním přivítání a v hudební části.  Vytoužený čas na kávu a povídání začne hned v cca 10.15-10.20. Až do 11.00 můžete povídat, vyrábět, nebo si jen s dětmi hrát. Tento čas je pro děti v tomto věku stejně důležitý, jako jiné aktivity. Učí se fungovat v kolektivu, dělit se o hračky, tvořit, pracovat u stolku. To všechno je v jejich věku poKROK. Angličtina pod vedením rodilé mluvčí Andrejky je nepovinná a probíhá od 11:00-11:20 v klubíku na koberci. Pokud se účastníte, věnujte jí pozornost tak, aby pro vás i vaše děti byla maximálně přínosná. Pokud si i přesto chcete povídat, využijte prostor u stolečků. V 11.30 máme krátké rozloučení, což neznamená, že se všichni rozprchneme. Ale hezky se rozloučíme s těmi, kterým už se očka klíží. Kdo nespěchá, ten si u nás hraje dál. Okolo 12:00 uklízíme 🙂

Děkujeme za zájem, dopoledne s vámi  je pro nás vždycky radostné!

M.S.