Podpořte nás

Mateřské centrum KidzTown je střediskem Diakonie Apoštolské církve. Jsme neziskovou organizací, která funguje především díky dobrovolníkům. Nabízíme programy a sociální kontakt dětem a jejich rodinám z Kolína a okolí.

Vstupné na naše akce je buď nízké nebo dobrovolné, abychom zůstali přístupní rodinám všech sociálních skupin. Naším cílem není zisk, ale dělat dobrou práci pro děti a rodiny.

Velice nám pomůže, když nás podpoříte jakoukoli cestou, která vám osobně bude vyhovovat ať už nákupem naší kuchařky Spolu u jednoho stolu, koupí ručně vyráběných přání, finančním či materiálním příspěvkem nebo pomocí cashback portálu Givt.cz

Pokud by jste nás rádi podpořili finančním darem, můžete si poskytnutý dar odečíst od daňvého základu.

Možnost daňového zvýhodnění pro dárce:

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu, a tím pádem si mohou snížit svoji daňovou povinnost. Dary lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně, tzn. snížit základ daně o částku poskytnutého daru. Darem přitom může být jak určitá finanční částka, tak materiál, zásoby, služby a podobně. V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby

  • U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrná hodnota dosahuje 2 % z příjmů a nebo jsou v minimální roční výši 1000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 10 % z daňového základu.
  • Způsob uplatnění odpočtu závisí na tom, jestli si dárce podává daňové přiznání sám, nebo přiznání daně nepodává a vyúčtování daně z příjmů za něj provádí zaměstnavatel.
  • Pokud dárce podává daňové přiznání sám, zapíše úhrnnou hodotu daru do příslušného řádku přiznání a doklad nebo doklady potvrzující poskytnutí daru jsou pak přílohou daňového přiznání.
  • Pokud za dárce vyúčtování daně z příjmu provádí zaměstnavatel, předá dárce doklad nebo doklady potvrzující poskytnutí daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku a ten doklad do vyúčtování zahrne podobně jako například doklady o úrocích ze stavebního či penzijního spoření, splátkách životního pojištění apod.
  • Potvrzení o daru musí obsahovat základní údaje, ze kterých je evidentní, kdo je příjemcem daru, jaká je hodnota daru, jaký je účel a předmět, na který byl dar poskytnut, a datum darování.

Právnické osoby

  • Odečíst si dary od daňového základy mohou rovněž právnické osoby v případě, že se jedná o částku dosahující alespoň 2 000 Kč (zde se jedná o minimální částku jednoho daru).
  • Celkem je možné odečíst maximálně 5 % ze základu daně: V případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, lze odečíst dalších nejvýše 5 %). Odpočet nemohou uplatnit takoví poplatníci s vlastní právní subjektivitou, kteří však nejsou založeni za účelem podnikání.

Děkujeme vám