Naši partneři

Děkujeme všem našim podporovatelům, sponzorům a všem, kteří nám jakkoli pomáháte nebo dobrovolničíte. Bez vás by to nešlo!

Jmenovitě děkujeme:

Nadaci Divoké husy, https://www.divokehusy.cz, že dala křídla našim snům. Zdvojnásobili příspěvek z našeho charitativního bazárku a výrazně nám tím pomohli s pořízení speciálních pomůcek pro děti. Těšíme se, že Kidztown bude vlídným místem i pro děti, které tyto pomůcky potřebují.

Firmě https://www.dspotisk.cz za krásná trika, ve kterých jsme mohli závodit na Dračích lodích v Kolíně 2023.

Apoštolské církvi, se sídlem v Kolíně, za to, že nám od počátku poskytuje prostor pro náš klubík, prima zázemí a finančně i lidsky nás podporuje. (2012 – dosud)

Diakonii Apoštolské církve, která nás vzala pod svá křídla jako jedno ze svých středisek. Jsou to skvělí lidé, kteří nám pomáhají a podporují nás v naší dobrovolnické činnosti. (2018 – dosud)

Městu Kolín za pravidelnou finanční podporu našich akcí od roku 2019 doposud.

https://www.kr-stredocesky.cz Středočeskému kraji, který v roce 2022, 2023 finančně podpořil naše pravidelná volnočasová setkávání a charitativní aktivity.

Fondu Boys and Girls Missionary Challenge z USA (BGMC) za finanční podporu ná nákup pomůcek a koberce do herničky (2018, 2023)

WIKI hračkám, OC Stará plynárna, Kolín za poskytnutí dárků a odměn na dětské akce (2018, 2019)

Firmě Stavební práce Tomáš Dvořáček za skvělou rekonstrukci stropu, herničky i wc a zázemí, za sponzorskou cenu (2018)

Mistrům a studentům SOU Stavební Kolín za pomoc při instalatérských pracech při rekonstrukci klubíku (2018)

Rodině Jarošových za pomoc, dodání a montáž světel (2018, 2019)

Kauflandu v Kolíně za dar ve výši 2 000 kč na nákup drobných odměn na pohádkový den (2018, 2019, 2022)

Dobrovolníkům, kteří se během let zapojují do našich programů za jejich pravidelnou práci pro Kidztown, jejich milé vystupování a práci s rodiči i dětmi.

Děkujeme Zuzce Křivánkové, Martinovi Kokešovi a Anetě Vondrákové za jejich pomoc a podporu.

Thanks to all-free-download.com and BSGstudio for header picture of playing kids.