Naše mateřské centrum Kidztown je přátelské, kreativní a veselé místo pro rodiny maminky, tatínky a jejich děti z Kolína a okolí. Místo, kde se můžete rozvíjet i odpočívat s celou rodinou.

Co vám nabízíme:

– příjemné, čisté a dětem uzpůsobené prostředí, nově zrekonstruované v roce 2020

– prostředí vybavené krásnými, kvalitními hračkami a vzdělávacími pomůckami

– pravidelné programy pro děti i zajímavé akce v průběhu roku

– příležitostné semináře, přednášky nebo tvořící workshopy pro rodiče

– bezpečnou socializaci dětí

– půjčovnu hraček a knížek

– laskavý prostor pro rodiče k popovídání, sdílení i zasmání a vypití (mimochodem skvělé!) kávy z naší církevní minikavárny. Kávu nakupujeme z pražírny The Minners coffee a věříme, že jde o jednu z nejlepších káv v Kolíně 😉

Brzy vám znovu nabídneme pravidelné programy vedené zkušenými a milými průvodci:

  • Hrátky s Oskárkem – pro děti předškolkového a školkového věku, každý čtvrtek
  • Tvoření s Jarčou  – pro děti 4 – 6 let a 7 a více let, každou středu odpoledne
  • Nedělní besídky – pro děti různého věku,  které mají zájem přijít se podívat, poslechnout si příběh z Bible, zahrát si s námi nějakou hru, nebo něco pěkného vyrobit
  • Kurz Malý zdravotník –  v pondělí odpoledne
  • Příležitostné tvoření pro ženy

Těšíme se na naše tradiční akce jako je Karneval, Díkůvzdání, Mikulášskou besídku, Den pro rodinu, Uspávání a Probouzení broučků, Ponožkový den atd.

O historii a fungování KidzTown v Kolíně

KidzTown jsme založili v roce 2012 původně jako dětský klub. Nyní má formu mateřského centra. Zakladatelkou a vedoucí KidzTown je Mirka Smetanová, zkušená lektorka dětských programů, organizátorka letních táborů, festivalů pro rodiny, celorepubliková vedoucí Odboru dětí Apoštolské církve, trojnásobná maminka a především milovnice dětí, kterou možná znáte také z jejího dřívějšího dlouholetého působení v Sokole Kolín, kde vedla cvičení pro předškolkové a školkové děti.

KidzTown je samostatným střediskem Diakonie Apoštolské církve. V republikovém sídle Apoštolské církve v Kolíně má také své prostory. Lektoři a průvodci působí v Kidztownu většinou jako dobrovolníci.

Mateřskému centru KidzTown pomáhají s provozem Apoštolská církev, Diakonie Apoštolské církve, fond Boys and Girls Missionary Challenge z USA, s jednorázovými programy pro děti také město Kolín a další partneři. Příjmy získáváme také vlastní činností ze vstupného nebo z prodeje dárkových a dekoračních předmětů, které vyrábíme. S náklady a prací pomáhají místní firmy, přátelé i rodiče, kteří KidzTown navštěvují. Děkujeme všem našim partnerům!