Biblická besídka

Téma: Bůh mě má rád, on mě slyší když se modlím.

Cíl:  Pomoct dětem porozumět, že jedině k Bohu můžeme v modlitbě přijít, kdykoli nás něco trápí.

  • Co to pro nás znamená, že Bůh nás má rád?
  • Co pro nás Pán Ježíš udělal
  • Pán Ježíš přišel, aby zemřel za naše hříchy. Co to znamená?

ŽE UŽ NIKDY NEUDĚLÁME NIC ŠPATNÉHO? NE! To určitě ne.

Ale i když se nám povede něco, co ho nepotěší, můžeme kdykoli s modlitbou a prosbou přijít, a on je připravený nám odpustit. A nejen odpustit, může dát do našeho srdíčka radost, klid, a sílu, abychom i my mohly odpouštět druhým.

Zahrajeme si malou scénku, kdy budeme potřebovat Joyeho, dobrovolníka a doktora…

 Scénka:

Dobrovolník z řad dětí si sedne na židli vedle učitele. Tato lekce se nejlépe předvede, když bude legrace. Představte si, že tento váš kamarád je na výletě a právě upadl.  Jsi zraněný? Bolí to? Počkej, já se ti podívám na ruku, jestli to není zlomené. Točím z legrace rukou dopředu a dozadu, nahoru, dolů, abych předvedla dětem, že ruka je v pořádku. Pohyby schválně přeháním.Vypadá to, že ruka je v pořádku. Teď se ale podíváme na kotníky. Tenhle kotník je v pořádku. Teď se podíváme na ten druhý.  Ale ne, ten nevypadá dobře. Myslím, že to bude zlomené. Neboj. Já vím co s tím udělat. Vyndám náplast a položím ji na prst dítěte. Tak a už by to mělo být mnohem lepší.  Co myslíte, bude to fungovat? Bude tak ten kotník lepší?  (Děti odpoví ne.)

Mám jiný nápad. Přinesu vodičku a začnu potírat tvář dítěte a pak ještě i ruku. A co teď? To už pomůže na ten kotník?  (Děti odpoví ne.) To jakože mám udělat ještě něco víc? (Děti odpoví.) No dobrá. Já vím, co mám dělat. . Přinesu obinadlo a dám to dítěti na ruku. Co myslíte?  (Nechte děti, ať samy poradí, co dělat, dokud někdo neřekne, že by to dítě mělo jít k doktorovi.)

To bude ono. Já myslím, že máš pravdu. Myslím, že jediná věc, co se dá dělat s takovým kotníkem, to je jít k doktorovi, ať to spraví a dá  to do sádry. Já nejsem doktor a neumím správně ošetřit zlomený kotník. Doktor bude vědět, co má dělat. On to  správně ošetří a do sádry.

Co by se stalo, kdybyste si zlomili kotník a nešli s tím za doktorem a nechali ho tak? (Děti odpoví. Špatně by to srostlo. Mohl bys zůstat chromý, pořád by to bolelo…)

Jdeme za doktorem, když si něco zlomíme. A jdeme za Ježíšem, když  (děláme věci, o kterých víme, že nejsou dobré) hřešíme. Jenom Ježíš ví, co dělat s každým naším hříchem. Pokud neprosíme Ježíše, aby od nás vzal naše hříchy, budeme mít mnoho problémů v životě, protože zvolíme špatný způsob toho, jak naše problémy s hříchem léčit. 

Žalm 32,11 říká: “Radujte se z Boha a jásejte, spravedliví, jásejte všichni, kdo máte přímé srdce!”

Hra: rozstříháme verš na jednotlivá slova. Ta schováme různě po místnosti. Mladší děti, které neumí číst budou sběrači a nosiči. Starší děti budou slova skládat popořadě. Nakonec všichni verš společně přečtou.

A protože se blíží Valentýn, nechceme si tuto radost nechat jen pro sebe, chceme taky někoho potěšit. Proto dne začneme pracovat na dárečcích. Sice si je dnes neodneseme, ale budeme je tu mít připravené pro všechny, které máme rádi.

Závěr: přidělování bodů a rozloučení