Blešák na vzduchu byl opět super

Nevím, jak nejvýstižněji pospat akci, která probíhá čtyřikrát ročně v parku Komenského v Kolíně. Jsme nadšení, že můžeme být součástí a podílet se byť malým dílem. Náš stánek najdete vždy v těsném sousedství s “Palačinkárnou u Kubíka”

Vaše děti si k nám mohou přijít pohrát, pro školní děti bylo připraveno tvoření z přírodních materiálů. Tentokrát dřevo a vlna. Myslím, že se sešlo celkem okolo 25 dětí, které si postupně vytvořily svůj výrobek. Kubík s palačinkami byl skvělý jako vždycky!