English moment

Od tohoto září vás na středečním setkání pro maminky s dětmi opět čeká “English moment”, nebo-li chvilka s angličtinou, kterou pro vás skvěle připravuje rodilá mluvčí Andrea Morrison. Pokud rádi opakujete ať už sami, nebo s dětmi, přikládáme říkánky a písničky z klubíku. I učení nás může bavit!

English Moment

Since September we have been offering during our Wednesday meetings a short “English moment,” which native English speaker Andrea Morrison prepares. If you like to review things for yourselves or with your children, we have included below the poems and songs we have used in the meetings. Even learning can be fun!

 

Hello, how are you? I’m good. I’m great. I’m wonderful.

Ahoj, jak se máš? Mám se dobře. Mám se skvěle. Mám se báječně.

Hello, how are you? I’m tired. I’m hungry. I’m not good.

Ahoj, jak se máš? Jsem unavený. Mám hlad. Není mi dobře.

See you later, alligator. After a while, crocodile.

Uvidíme se později, aligátore. Po chvíli (zatím), krokodýle.

Bye-bye, butterfly. See you again next time.

Ahoj (pá pá), motýlku. Uvidíme se zas příště.

One little, two little, three little Indians.

Jeden malý, dva malí, tří malí Indiáni.

Four little, five little, six little Indians.

Čtyři malí, pět malých, šest malých Indiánů.

Seven little, eight little, nine little Indians.

Sedm malých, osm malých, devět malých Indiánů.

Ten little Indian boys.

Deset malých indiánských kluků.

https://www.youtube.com/watch?v=ARiHneKb_U0

 One, two, buckle my shoe.

Jeden, dva, zapni mou botu.

Three, four, shut the door. (knock on the door, open the door)

Tří, čtyři, zavři dveře. (zaklepej na dveře, otevři dveře)

Five, six, pick up sticks.

Pět, šest, posbírej klacky.

Seven, eight, lay them straight.

Sedm, osm, polož je rovně.

Nine, ten, big fat hen.

Devět, deset, velká, tlustá slepice.