Jozue, Jericho a naše děti

Je dobré si připomínat, že Bůh je na naší straně, že nad námi bdí a chrání nás. To nám dává odvahu v těžkých chvílích.

Příběh: Jozue 3-4 kapitola

Jozue a jeho lid překročili Jordán. Dnes si budeme opět povídat o Jozuovi, už víme, že to Jozue se modlil k Bohu, věřil mu, byl to statečný hrdina. Ale i velké hrdiny občas něco překvapí, nějaký úkol, který se jim zdá hodně těžký. A přesně to Jozua potkalo.

Biblický příběh:

Izraelité putovali 40 let na poušti a byl konečně čas vstoupit do země, kterou jim Bůh slíbil. Samozřejmě to nebylo snadné. Museli překročit řeku Jordán, aby se dostali na druhou stranu. Vypadalo to jako velký problém? 

Mohli jen skočit na loď a plavit na druhou stranu nebo najít most, přes který by přešli, jenže žádný tu nikdo nepostavil. Neměli žádné lodě ani žádné mosty k překročení a řeka byla zaplavena v té době. 

Další věc byla, že jich nebylo jen pár, byly to stovky tisíc lidí, kteří museli překročit řeku. Samozřejmě, nemůžeme zapomenout na všechna zvířata a na skutečnost, že s sebou nesou všechny své věci. Jak si myslíte, že se dostanou přes řeku? 

·            Zkusíme s dětmi přejít „přes řeku“ se všemi plyšovými zvířátky

Praktická ukázka projití Jordánem J

Zbytek lekce ráda zašlu na požádání 🙂