Podzimní královny a králové

 

Cíl programu:

  • Děti si všimnou změn v okolí (opadávající listí, oříšky, žaludy). Starší děti budou schopny nalezené listy pojmenovat.
  • Podpora a rozvoj fantazie

Cílová skupina:

Děti mateřského centra cca 3 – 7 let s rodiči

Pomůcky:

Papírové korunky olepené oboustrannou izolepou, košíčky, prostěradlo, lískové oříšky, kaštany, vlašské ořechy, bukvice, žaludy. Papírové kartičky s jednotlivými plody, stromy a zvířaty, provázek, kolíčky.

Časová dotace: 2×45 minut

Klíčová slova:

příroda, podzim, listy, plody, stromy, zvířata

Pro skupinu dětí z MC ve věku 3 -7 let jsem si na podzim vybrala jednu aktivitu z programu „Procházky po Zemi“ – barevná paleta. Účelem této aktivity je zajímavou formou upozornit děti na pestrou škálu barev, kterou nám přináší podzim. Obvykle děti sbírají listí a jiné přírodniny a lepí si je na paletku potaženou oboustrannou lepicí páskou. My jsme činnost obměnili a paletky vyměnili za papírové korunky, které děti měly po celou dobu činnosti na hlavě. S nalezenými plody a listy jsme později ještě pracovali.

Úkol 1:

Ozdobit si korunku vším, co na zahradě našly. Většinou to byly listy, plody a větvičky, které lepily přímo na korunku. Po chvíli děti zjistily, že si mohou vzájemně pomáhat, a začaly si zdobit korunky mezi sebou. Po krátké procházce jsme se vrátili zpět do herny. V kroužku na koberci jsme pak společně vymysleli jméno pro jednotlivé děti podle toho, co na jejich korunkách převažovalo – například Víla oříšková, princ lístečkový….

Úkol 2:

Příprava pokrmu pro lesní zvířata:

Po svačině byly připravené košíčky s různými plody. Každé z dětí dostalo papírový talíř, na který si mohlo namíchat jídlo pro lesní zvířátka. Dětem se tato činnost moc líbila, strávily s ní mnohem více času, než jsem předpokládala, což ale nebylo na škodu věci. Na závěr jsme všechny naše krásně nachystané pokrmy přikryli bílým prostěradlem. To proto, že brzy napadne sníh a všechno přikryje bílou peřinou.

Úkol 3:

Pro zopakování listů a stromů, které lemují naše okolí, jsem dětem připravila sušené, ale i laminované listy stromů. Listy byly z druhé strany opatřeny magnetem. Děti si z listů dle vlastní fantazie tvořily nejprve jednodušší tvary, později i postavy či zvířata. Nejstarší děti ze skupiny byly na závěr schopny použité listy pojmenovat.