Kroužek Malý zdravotník nově od 3. 10.

Kroužek Malý zdravotník

Thanks for a foto: https://all-free-download.com/free-photos/download/closeup-of-toddler-bear-near-medicine_606758.html

Diplom malého zdravotníka nemá každý! Ten, kdo ho získá, musí ovládat umělé dýchání, ošetřit popáleniny, zastavit krvácení a postarat se o zlomenou končetinu. V našem kroužku se děti seznámí s lidským tělem, dozvědí se, jak který orgán funguje a co řídí. Naučí se vyhodnocovat život ohrožující situace, včas reagovat, osvojí si správné postupy poskytování první pomoci a znalosti důležitých telefonních čísel. Dozví se o činnosti hasičů, policistů a záchranářů. Naučí se zásady zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí. To vše s lektorkou a sestřičkou Káťou. Z dětí se stanou malí zdravotníci. Cílem výuky je také posílit jejich sebevědomí: “Jsem sice ještě malý kluk/holka, ale dokážu pomoct lépe než mnozí dospěláci!”.

Kroužek povede lektorka Mgr. Kateřina Stejskalová, porodní asistentka s praxí na  jednotce intenzivní a resuscitační péče.

Začínáme 3.10.2022 a končíme 26.6.2023.

 

Scházet se budeme pravidelně každí pondělí.

 

Kroužek bude v čase 16:00-17:00.

Rezervaci si provedete na celý kroužek na úvodní straně www.kidztown.cz
V případě dotazů a rušení lekcí kontaktujte lektorku.

Kroužek se bude hradit čtvrtletně částkou 880 Kč.