Land – Art

srdce z přírodnin
spolupráce s rodiči
srdce z přírodnin

Hledání pokladů

Časová dotace: 2x 45 minut

V našem klubíku se snažíme mimojiné i o rozvoj environmentální senzitivity u dětí především školního věku. Tento cíl je naplňován skrze jednotlivé lekce, založené na metodách a činnostech inspirovaných převážně z knihy Rut Wilson (1999). Některá setkání jsou doplněna například o aktivity z „Procházek po Zemi“ nebo obohacena o činnosti, které doporučuje Joseph Cornell. Konkrétně v této lekci je využito prvků PPZ.

Pomůcky: Lano, lupy, obrázkové karty, krabičky od vajíček, lopatky

Cíl lekce:

  • Děti reflektují barevné změny v okolní přírodě.
  • Děti intenzivně zapojí smysly, skrze které objeví nové barvy, zvuky a hmatové podněty. Přitom se zaměří na poznávání přírody kolem sebe.

Úvod:

Sraz pro všechny účastníky je před Mateřským centrem, kde je dětem předán důležitý dopis se vzkazem. „V nedalekém lesoparku Borky (kde je také cíl trasy) se děje něco neobvyklého. Koná se tam výstava… odkud vede fáborky vyznačená trasa dlouhá cca 2 km. Po cestě, kterou jdou všichni společně, jsou připraveny úkoly zaměřené na spolupráci rodičů a dětí.

Příklady úkolů:

  1. Děti i rodiče se protáhnou na říkánku: „U pumpy tu bába stála..“ Podají si ruce a střídavě budou dělat dřepy a vstávat, čím znázorní pumpování vody.
  2. Na dalším zastavení je jejich úkolem připomenout si básničku nebo písničku, která se vztahuje k podzimu. (Pod naším okýnkem, Foukej, foukej větříčku) Písničku, na které se shodnou všichni, budou společně zpívat až k dalšímu zastavení.
  3. Třetím úkolem je ve vyznačeném okolí najít a spočítat laminované karty s listy a plody stromů vyskytujících se v lesoparku Borky.
  4. Poslední stanoviště je umístěno těsně před cílem. Zde mají děti za úkol zahrát si hru: „Čáp ztratil čepičku…“ To by mělo nasměrovat jejich pozornost především na barvy a jejich odstíny. Po příchodu dětí do cíle následuje krátké povídání o hledání pokladů, o tom, že když jsme v lese, musíme se chovat tiše, opatrně, být pozorní, abychom žádný z pokladů nepřehlédli. Poté se většina dětí chytne za provaz, společně obchází stromy a říkají při tom básničku. Tu opakují, dokud se nezapojí všechny děti (max. 3 krát).

Nakonec všichni ještě jednou tiše obejdou nejbližší okolí, vyberou si strom, který je zaujme, u toho se zastaví. Vzhledem k věku dětí je čas, kdy jsou děti u stromu krátký a částečně organizovaný rodiči.

V okolí stromů plní děti následující úkoly:

Stanoviště č. 1

Dvanáct doteků (aktivita z programu PPZ): Do připravených krabiček od vajíček nasbírat nejrůznější plodiny, listy, prostě všechno, co se dá najít v okolí stromů a odpovídá charakteristice na krabičce (pichlavý-hladký, suchý-mokrý, těžký-lehký). Své krabičky pak děti přinesou na společné místo u pařezu, kde za pomocí rodičů pojmenují a stručně popíší, co našly.

Stanoviště č. 2

Vytvořit malý Land-art ve formě srdce ze všech dostupných přírodnin v parku. Úkol byl připraven na spolupráci rodičů s dětmi. Protože tato lekce se skupinou dětí již proběhla, objevuje se v programu i moje osobní reflexe.

Reflexe:

Vzhledem k věku dětí byly děti spíše nosiči materiálu a rodiče staviteli. Bylo dobré nechat dětem dostatek času na tuto aktivitu cca 20 minut. Očekávala jsem více povzbuzení ze strany rodičů, větší prostor pro rozvíjení fantazie jejich dětí. Místo toho si většina maminek vybrala variantu vytvářet s dětmi srdce podle dané předlohy.

Na závěr jsme porovnávali vytvořená díla. Pro děti bylo velkým překvapením, že i když měli všichni stejnou předlohu, výsledná srdíčka v trávě vypadala u každého jinak. Naše díla jsme vyfotili a použijeme je k vytvoření galerie a pozdějšímu porovnání s tím, co se dá z nalezených přírodnin vytvořit na jaře.