Země Afriky, Togo

Biblický verš: 1.Kniha Letopisů 16,34

Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!                                              

Ani na starší děti nezapomínáme! Jednou měsíčně probíhá u nás takzvaná Misijní besídka. Tentokrát děti “cestovaly” do Toga a dověděly se několik zajímavých věcí. Například, že Togo je dlouhá, úzká země, která leží v západní Africe. Sousední země jsou: Ghana, Benin a Burkina Faso. Lidé tam pěstují bataty, kukuřici, tropické ovoce, kávu a bavlnu. Togo má horké, tropické podnebí a po většinu dnů je tam 30 – 32 °C. Žije tam menší počet lidí než tady v ČR – jenom 5,9 mil. Mluví tam francouzky a dalšími kmenovými jazky. Velmi zajímavý zvyk mají lidé z kmene Ewe, kteří žijí v západní části Toga. Pojmenovávání dětí je jednou z jejich nejdůležitějších sociálních a duchovních událostí, protože to znamená počátek života dětí a jejich osudu na této zemi. Jména jsou novorozeným dětem dávána v závislosti na dnu v týdnu, ve kterém se narodily, na pohlaví a na tom, kdy byly počaty. Další jména jsou závislá na pořadí, ve kterém jsou děti narozeny, a na jiných neobvyklých okolnostech, které se stanou při jejich porodu. Například: dívka, která by se narodila v úterý a byla by čtvrtým dítětem ve své rodině, by se jmenovala Masa Abla. Pokud by ji její matka porodila při cestování, ještě bychom museli přidat jméno Alippossi. Zjistili jsme, jaká jména bychom měli my kdybychom se narodili v Togu! Byla také videoprezentace, kde jsme slyšeli pravdivý příběh o uzdravení holky v Togu, která nemohla vidět. Protože věříme, že Bůh miluje celý svět, modlili jsme se za Togo a lidi, kteří tam žijí, aby mohli poznat velkou Boží lásku. Chceme mít Boží pohled na svět a na lidi kolem nás, ale i na druhé straně světa.

Základní verš z Bible, který nás provází na misijních besídkách je Jan 3,16

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Vždy je to dobrodružství na misijní besídce – poznávat svět a dozvědět se nové věci a přitom pochopit, že každá kultura je jiná, ale lidé jsou lidé všude a můžeme najít něco co máme s nimi společného. Především to, že Bůh každého miluje!

Vaše Andrea