Neděle s knihou

Jednou měsíčně jsme do našich nedělních programů s dětmi zařadili „čtení s babičkou.“ Chceme tímto v dnešní době tabletů podpořit myšlenku čtení z opravdových papírových knih. Také ovšem chceme, jednoduše řečeno, dopřát dětem babičku. Mnoho rodin se dnes stěhuje, jejich vztah s prarodiči díky vzdálenostem slábne. Proto jsme si „ adoptovali“ babičku, která navštěvuje nedělní besídku a čte dětem příběhy.

Od podzimu 2016 čteme dětem knihu Kristýnčina postýlka, aneb příběhy pro celou rodinu.

Motto : “A poznal jsem, že je lepší moudrost, než svévole, stejně jako je užitečnější světlo, nežli tma.”

Král Šalamoun 960 l.př. kr.

Kniha má za cíl opravdu těžký úkol: Přiblížit dětem srozumitelným způsobem to, co je v životě opravdu důležité. Boží moudrost. Kristýnka, jejíž noční výpravy do tajuplných krajin v knize sledujeme má všechny nectnosti obyčejných dětí – závidí, někdy lže, chce mít všechno a hned a jen pro sebe, umí se I mstít a všelijak “zlobit”. Rozhodně to není ten typ vzorného děvčátka, které se dává druhým za příklad. A v tom tkví výjimečnost a síla této knihy, totiž, že děti nemají stále před očima dokonalý vzor hodné holčičky, ale mohou sledovat, jak těžce se mnohdy někdo, kdo je ji v lecčems tak podobný, rozhoduje mezi  MOUDROSTÍ A SVÉVOLÍ.

(Volně převzato s doslovu Ivo Sysaly).

Knihu je možné zakoupit v nakladatelství Křesťanský život

DOLEJŠÍ, Eva a Pavel DOLEJŠÍ. Kristýnčina postýlka, aneb, Kniha pro celou rodinu. Albrechtice: Křesťanský život, c2006. ISBN 80-7112-113-4.