Rodinná bohoslužba

Kampaň “Navěky a navždy”, kterou jsme si o kousek prodloužili valentýnské tažení zakončilo nedělní setkání věnované hlavně dětem. Sešlo se okolo padesáti dětí plus naše dospělé osazenstvo. Posílit řady přijely děti z Royal Rangers (přední hlídky Rumburk a Břeclav). Krátké biblické vyučování o vzkříšení Lazara přinesl Petr Helešic, velitel RR hlídky z Břeclavi. Nechyběly  kostýmy ani praktická ukázka k tématu, kterou ” zcela dobrovolně” podstoupilo sedm devítičlenných družstev. Naštěstí všichni “Lazaři” přežili. Díky všem za prima víkend a zase za rok naviděnou.