Seminář o výchově dětí

Konference o výchově dětí

Medailonek Radka a Dáši Kalenských

Moje motto je: Nepohrdej dnem malých začátků. (volně podle Za 4,10)

Jako misionáři Awany jezdíme po vlastech českých i slovenských (mám částečně slovenské kořeny, takž se cítím být i Slovákem) a přednášíme rodičům a vedoucím. Jako kazatel CB zároveň působím externě na ETS v Praze, kde učím Katechetiku, jsem zapojen ve výchovném odboru RCB a ve svém mateřském sboru v Pardubicích sloužím slovem, pastorací a mám jako starší sboru na starosti výchovnou strukturu sboru. V civilní sféře mě občas povolají na chemicko-technologickou fakultu Univerzity Pardubice jako záskokáře na matematiku.

Obecně mě baví spravovat, co svět rozbil – např. v oblasti již zmiňované matematiky to, že „matika nemusí být strašák“, když se to chytí za správný konec. V oblasti vztahů nás Pán Bůh vybavil obdarováním vnímat a napravovat narušené vztahy s dětmi, puberťáky i manželskými partnery. Krizová manželství však pro nás někdy „strašákem“ jsou, protože jich přibývá.

V roce 2015 jsem oslavil šedesátku, ale na naší společné touze naplňovat s mojí úžasnou manželkou Dášou Boží povolání z mládí to nic nezměnilo. Totiž, že chceme vystrojovat učitele, vedoucí a rodiče, aby společně pomáhali dětem poznat Pána Ježíše, zamilovat si ho a následovat ho.

PROGRAM KONFERENCE

8:00 – 9:00             Registrace

9:00 – 9:30             Přivítání, chvály

9:30 – 11:00          1. seminář – VÝCHOVA NOVODOBÉHO „JOSEFA“

11:00 – 12:30        Pauza na oběd

12:30 – 14:00        2. seminář – ČTYŘI TEMPERAMENTY DĚTÍ

14:00 – 14:30        Káva, čaj

14:30 – 16:00        3. seminář – PROČ DĚTI ZLOBÍ 
                                     Diskuze

16:00 – 16:15        Závěr, rozloučení

1. Výchova novodobého „Josefa“ – 90 minut

Bible je obdivuhodně aktuální knihou, která na příběhu patriarchy Josefa ukazuje pět duchovních postojů, které by měly být vetkány do života našich dětí. Jaké to jsou základní duchovní postoje a v kterém věku je nejvhodnější je dětem předávat?

2. Čtyři temperamenty dětí (DISC z pohledu dítěte) – 90 minut

Čtyři typy projevů osobnosti jsou pozorovatelné již od dětství (DISC pro děti). Jak děti motivovat a co na ně platí či neplatí vůbec?

3. Proč děti zlobí (období vzdoru není náhodné) – 90 minut

Dítě prochází od svého narození důležitým sociálním vývojem – začíná si uvědomovat samo sebe a touží „někam patřit“ (rodina, kolektiv, sbor, společnost). Tyto mezníky se lidově nazývají „období vzdoru“. Dítě si při nich může vytvořit falešné vzorečky chování. Proč k tomu dochází a jak tomu předejít?

http://www.evanet.estranky.cz/clanky/akce/konference-pro–nejen–manzelske-pary.html