Semínko-stromek-strom

Je tu jaro, sázení semínek, setí velikonoční travičky je tradicí snad v každé rodině, ale protože se snažím naše setkávání orientovat do venkovního prostředí, dostali rodiče úkol sít semínka a starat se o ně s dětmi doma. Protože v místě, kam se snažíme při našich procházkách vracet, je krásný strom, věnovala jsem tuto lekci právě jemu. Inspirací mi byla lekce Josepha Cornella, kterou jsem ale vzhledem k věku přítomných dětí malinko zjednodušila.

Jak roste strom?

Nejdříve povídáme o tom, jak roste každý chlapeček a holčička. Co všechno k životu potřebujeme. Děti v tomto věku jsou již schopné bez problému vyjmenovat základní podmínky k životu jako je voda na pití, vzduch k dýchání, jmenovaly také zeleninu, vitamíny…

Krátká ilustrace:

  1. nejmenší děti si sedly zády do kruhu, natáhly nohy a vytvořily kořeny stromu
  2. další dítě se postavilo do pozoru s rukama připaženýma a tvořilo kmen
  3. ostatní děti si stouply na nízký stolek těsně za stojícího kamaráda, rozprostřely ruce, aby znázornily stromovou korunu

Jak starý je strom na naší zahradě?

Pomůžeme dítěti najít strom, který je přinejmenším stejně vysoký jako dospělý člověk, spíše vyšší. Dítě si vezme krejčovský metr, a za pomocí dospělého se snaží omotat ho kolem kmene v jeho nejširší části. Vzdálenost kolem kmene stromu se nazývá obvod. Abychom měli na měřený strom nějakou vzpomínku, otiskneme si jeho kůru do připravené domácí modelíny.

Jelikož se snažíme v dětech podpořit cit pro krásné přírodní věci, upřednostňujeme tvoření z těchto materiálů. A když už si povídáme o stromu, dřevu, stromové kůře, zapojili jsme se jako klub do projektu Fýha-Dýha. Podařilo se nám zaměstnat děti i v domácím prostředí. Na výtvorech z dýhy se podílely celé rodiny a nakonec vytvořily krásnou výstavu.

http://www.fihadyha.cz