Těšíme se na léto

Cíle programu:

  • podpora a rozvoj kreativního myšlení
  • rozvoj řeči, komunikativních schopností
  • třídění přírodního materiálu

Přivítání a malá rozcvička:

Dobrý den, dobrý den, máme dneska krásný den.(ruce v bok a úklon)

Dobrý den, dobrý den, dneska si ho užijem.

Máme ruce na tleskání a nožičky na dupání. (tleskáme, dupeme)

Dobrý den, dneska zlobit nebudem. (ukazujeme nene)

Levá, pravá, levá, pravá, pěší chůze, ta je zdravá.

Teď se pěkně proběhneme, nožičky si protáhneme.

Zvolníme: jdeme, jdeme, kudy chceme, pak se pěkně rozběhneme.

Někdo tam a někdo sem, my se pěkně protáhnem.

Protažení:

Když já se vytáhnu, ke sluníčku dosáhnu, (stoj na špičkách, snažíme se sáhnout na sluníčko)

Když já se skrčím, do výšky skočím, (ze dřepu vyskočíme co nejvýše)

Když já si lehnu, ani se nehnu. (lehneme si, ani se nehneme)

Po rozcvičce si sedneme do kroužku a zkusíme s dětmi malou aktivitu. Povídáme si o létě, děti dají ruce za záda a každé dostane kamínek z pytlíčku. Děti se všeobecně na léto těší. Na sluníčko, na koupání, na výlety, pobyt u babičky…

Zkusme se zaměřit na věci, které k létu patří, ale děti si možná samy nevzpomenou. Např. na plody které sbíráme, nebo oblohu je plnou hvězd, také nás může potkat silná bouřka. Zvolila jsem tedy netradiční aktivitu nazvanou Story Stones. Myslím, že podporuje kreativní myšlení, rozvíjí komunikační schopnosti a v neposlední řadě dává prostor k vyjádření každému dítěti. Připravíme si plátěný pytlík. Můžeme ho nazvat třeba „pytlík plný překvapení“, do kterého dáme pomalované kamínky. (Obrázky na kamínku volíme podle tématu, ročního období, záleží na nás).

Pomůcky:

kamínky s obrázky plodin, sluníčka, vody, mušlí, zvířátek, hmyzu, cokoli, co se vztahuje k létu. Kromě toho, že si každé dítě vybere kamínek, o kterém pak mluví, mohou děti kamínky třídit podle druhu, počítat je nebo poskládat v řadě a vytvořit jednoduchý příběh.

Úkol pro spolupráci maminek s dětmi:

Každé dítě si vylosuje krátkou říkanku vztahující se k létu. Pak se tuto říkanku s maminkou naučí a přednese. (Můžeme také poschovávat obrázky, např. žabka, rybka, vodička, zvoneček, myška, žabka v dešti, ráček…)

Déšť:

Dešťové kapičky dostaly nožičky,

běžely po plechu, dělaly neplechu.

Vodička:

Vodo, vodo, vodičko, pohladím tě maličko.

Pohladím tě po hladince a „Kačenku“ po pusince.

Rybka:

Plave rybka po rybníčku, nemá žádnou pokladničku.

Kam penízky ukládá, na bříško a na záda.

Zvoneček:

Bim-bam zvoneček, plave každý chlapeček.

Bim-bam rolničky, plavou všechny holčičky.

Žabky v dešti:

Co dělají žabky, když padají kapky?

Co dělají? To dělají: v blátě ťapky, capky!

Závěr a rozloučení