Vystoupení se zvonečky 18.12.

Děti z nedělní besídky a MC KidzTown byly se svým vystoupením součástí Krestivního večera. Pod taktovkou Bc. I. Pencové a za vydaté pomoci “andělky” A. Morrison B.A. nacvičily zvonečkovou píseň. Tichá noc tak zazněla ve velmi neTradičním podání, a děti se dočkaly očekávané pochvaly.

Vánočního vystoupení se zúčastnilo 17 dětí a 5 rodičů. Všem moc děkujeme za trpělivost, pomoc při výrobě andělských křídel a za podporu při nacvičování písní.

ms