Velikonoce v KidzTownu

Děkujem všem za dvě krásná dopoledne, kdy jsme všichni mohli trošku zpomalit, užít si sluníčka a jedni druhých. Moc taky děkujeme dobrovolníkům při tvoření fáborkové dráhy, Bistru Stap , že pro nás otevřeli, a tím udělali skvělé zázemí. Děti si...